Informatie over BDSM

Eindwerk “Van de kelder naar de spreekruimte”

Seeuws, J., Waterschoot, A. (2018). Van de kelder naar de spreekruimte. Het effect van psycho-educatie op kennis over, competentie en attitudes ten aanzien van BDSM bij Vlaamse hulpverleners. Eindwerk PEV Seksuologie, UGent, 101p.

Masterproef “BDSM in Vlaanderen, meer dan vijftig tinten”

Tussen 2011 en 2013 deed ik voor mijn masterproef klinische psychologie aan de UGent onderzoek naar BDSM in Vlaanderen (Seeuws, J. (2013). Meer dan vijftig tinten, een exploratieve studie naar BDSM in Vlaanderen).


Media


Lezing over BDSM


Algemene informatie over BDSM

Waarvoor staan de letters BDSM? Wat houdt sadomasochisme in? Hoe komt het dat mensen kunnen genieten van pijn? Waar kan ik terecht met vragen over BDSM? Is BDSM een geaardheid? Waar kan ik veilig aan BDSM doen?

%d bloggers liken dit: