JANTIEN

Klinisch Psycholoog – Seksuoloog

Jantien april 19 siteIk studeerde af als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie met een exploratieve kwalitatieve studie over BDSM in Vlaanderen, aan de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de UGent. Zowel de samenvatting daarvan als het volledige onderzoek vind je terug onder “Publicaties”.

In lezingen over BDSM richt ik mij tot mensen die deze verlangens koesteren maar hiermee in de knoop (pun intended) liggen, tot koppels waarvan een van beide partners deze verlangens heeft en de ander niet goed weet hoe hij/zij daarmee kan omgaan, maar ook tot mensen die niet vertrouwd zijn met dit thema en zich afvragen waar BDSM nu eigenlijk om draait voor de beoefenaars daarvan. Hoe ga je als vriend(in), partner, familielid of hulpverlener om met deze alternatieve vorm van seksualiteitsbeleving?

Van 2012 tot 2018 werkte ik bij Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening. Daar begeleidde ik mensen die in aanraking gekomen zijn met Justitie in een zoektocht naar hoe de strafbare feiten die zij pleegden tot stand gekomen zijn. Momenteel werk ik bij FIDES R in het Psychiatrisch Centrum St. Amandus. De achterliggende problematieken van cliënten in het forensische kader hebben vaak te maken met onverwerkt trauma, angst, stemmingsstoornissen, relationele problemen, verslavingsproblematieken, van de norm afwijkende seksuele verlangens en impulscontrole. Daderhulp betekent voor mij het evenwicht vinden tussen wat de maatschappij en het slachtoffer of diens omgeving verlangen, en wat belangrijk is voor de mens achter de feiten en zijn omgeving, opdat het risico op recidive vermindert en alle partijen verder kunnen. Dat we in een repressief klimaat leven waarin ‘oog om oog’ het onder het mom van de algemene veiligheid lijkt te halen van hervalpreventie, zorgt ervoor dat ik alleen maar meer overtuigd ben van de nood aan correcte informatieverlening m.b.t. alternatieve gerechtelijke maatregelen en een voldoende aanbod daarvan.

Ik verdiep mij graag verder in zowel de forensische psychologie als seksuologie, met speciale aandacht voor van de norm afwijkende seksuele voorkeuren. Daarom volg ik frequent studiedagen, blijf ik de evoluties in de psychologie volgen in de wetenschappelijke literatuur en ga ik steeds op zoek naar verdere bijscholing om mijn aanpak volledig te kunnen afstemmen op cliënten hun specifieke hulpvraag. Ik volgde daarom nog een tweejarige Permanente Vorming Seksuologie aan de UGent en startte dit jaar de tweejarige Interuniversitaire Postacademische Vorming Forensische Psychiatrie en Psychologie.

Mijn werkwijze zou ik omschrijven als integratief (invloeden van zowel cognitief-gedragsmatig, psychoanalytisch, cliëntgericht als systemisch werken), kracht- en oplossingsgericht maar bovenal op maat van de mens die voor mij zit. Meer informatie over het verloop van een begeleiding vind je hier.

Ik ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen, de  Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie en ben officieel erkend door de Psychologencommissie (erkenning 882114446 https://www.compsy.be/nl/psychologist/embed/14533).