JANTIEN

Klinisch Psycholoog – Seksuoloog

Jantien april 19 siteStudies

Ik studeerde initieel af als Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Gent), maar wou me altijd al graag verder specialiseren in relationele, seksuele en forensische problematieken. Ik volgde daarom nog de tweejarige Permanente Vorming Seksuologie (Universiteit Gent) tot seksuoloog, en daarna de tweejarige Postacademische Vorming Forensische Psychiatrie en Psychologie (Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel) tot forensisch psycholoog.

Spreker en gastdocent

Ik geef bijzonder graag lezingen, seksuele en relationele vormingen rond allerlei psychoseksuele thema’s: van seksuele voorlichting bij mensen met een verstandelijke beperking, over genderdysforie tot hyperseksualiteit en parafilieën als sadomasochisme en fetisjisme.

In lezingen en vormingen over BDSM richt ik mij tot mensen die deze verlangens koesteren maar hiermee in de knoop (pun intended) liggen, tot koppels waarvan een van beide partners deze verlangens heeft en de ander niet goed weet hoe hij/zij daarmee kan omgaan, tot hulpverleners die zich verder willen bekwamen als kink aware professional, maar ook tot mensen die niet vertrouwd zijn met dit thema en zich afvragen waar BDSM nu eigenlijk om draait voor de beoefenaars daarvan. Hoe ga je als vriend(in), partner, familielid of hulpverlener om met deze alternatieve vorm van seksualiteitsbeleving? 

Ik geef als gastdocent aan de Universiteit Gent mijn passie, kennis en ervaring rond forensische seksuologie, BDSM en fetisjisme door aan de toekomstige seksuologen.

Hoofdjob in de forensische psychologie

Naast het werk in de klinische praktijk werk ik tevens in het forensische veld. Eerst binnen de Gerechtelijk Opgelegde Hulpverlening. Daar begeleidde ik mensen die in aanraking gekomen zijn met Justitie in een zoektocht naar hoe de strafbare feiten die zij pleegden tot stand gekomen zijn. Daarna bij FIDES, een residentiële voorziening voor daders van zedenfeiten in een psychiatrisch centrum. 

De achterliggende problematieken van cliënten in het forensische kader hebben vaak te maken met onverwerkt trauma, angst, stemmingsstoornissen, relationele problemen, verslavingsproblematieken, van de norm afwijkende seksuele verlangens en impulscontrole. Daderhulp betekent voor mij het evenwicht vinden tussen wat de maatschappij en het slachtoffer of diens omgeving verlangen, en wat belangrijk is voor de mens achter de feiten en zijn omgeving, opdat het risico op recidive vermindert en alle partijen verder kunnen. Dat we in een repressief klimaat leven waarin ‘oog om oog’ het onder het mom van de algemene veiligheid lijkt te halen van hervalpreventie, zorgt ervoor dat ik alleen maar meer overtuigd ben van de nood aan correcte informatieverlening m.b.t. alternatieve gerechtelijke maatregelen en een voldoende aanbod daarvan.

Bijscholing

Ik verdiep mij graag verder in zowel de seksuologie als forensische psychologie, met speciale aandacht voor van de norm afwijkende seksuele voorkeuren. Daarom volg ik frequent studiedagen, blijf ik de evoluties in de gezondheidswetenschappen volgen in de wetenschappelijke literatuur en ga ik steeds op zoek naar verdere bijscholing om mijn aanpak volledig te kunnen afstemmen op cliënten hun specifieke hulpvraag. 

Therapeutisch kader

Mijn werkwijze zou ik omschrijven als integratief (invloeden van zowel cognitief-gedragsmatig, psychoanalytisch, cliëntgericht als systemisch werken), kracht- en oplossingsgericht maar bovenal op maat van de mens die voor mij zit. Meer informatie over het verloop van een begeleiding vind je hier.

Lidmaatschap beroepsvereniging en erkenning

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie , de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, en de Belgische Federatie van psychologen. Ik ben officieel erkend door de psychologencommissie en de federale overheid Volksgezondheid en het Agentschap Zorg en Gezondheid met het visumnummer 275861.

%d bloggers liken dit: