Onderzoek over BDSM als topic binnen hulpverlening (UGent)

Patiënten en cliënten die aan BDSM doen geven aan dat de hulpverlener niet altijd even goed op de hoogte is wanneer het over BDSM gaat. Maar is dat wel zo?


Volg in januari, februari of maart 2018 een gratis vorming over BDSM

Jantien Seeuws (klinisch psycholoog) en Anne-Marie Waterschoot (gynaecoloog) zijn voor een onderzoek in het kader van de Permanente Vorming Seksuologie (UGent) op zoek naar hulpverleners (psychiaters, huisartsen, gynaecologen, psychologen, seksuologen en sociaal werkers) die een vorming over BDSM (1,5u) willen volgen om antwoorden te krijgen op vragen als:

  • Wat omvat “BDSM”? Waarom is het meer dan sadomasochisme? Wat is fetisjisme?

  • Wat zijn mythes en misvattingen over BDSM?

  • Wat is de prevalentie van BDSM in België? Wie doet er aan BDSM?

  • Hoe bekijkt men BDSM juridisch en in de gezondheidswetenschappen? Wat zijn de gevolgen daarvan voor Belgen die aan BDSM doen?

  • Wat betekent BDSM voor de beoefenaars zelf? Heeft het te maken met lust of liefde? Is het deel van hun identiteit of een geaardheid? Wat is de oorzaak van hun voorkeur voor BDSM?

  • Hoe maak je BDSM binnen de consultatieruimte bespreekbaar bij patiënten/cliënten die daar vragen over hebben? Hoe informeer je hen? Waarheen verwijs je hen door?

  • Hoe ga je bij verontrustende verhalen van patiënten/cliënten na of er sprake is van sadomasochisme als risk aware consensual kink of van geweldpleging en misbruik?

  • Wanneer is BDSM problematisch?

Naast het volgen van de vorming, zal u eveneens anoniem een vragenlijst invullen. Er is géén voorkennis vereist om deel te nemen aan deze studie.

Doel

De focus in dit onderzoek ligt op het in kaart brengen van de actuele kennis over en attitudes ten aanzien van BDSM bij Vlaamse hulpverleners, opdat er nadien een specifiek voorlichtingsprogramma ontwikkeld kan worden op maat van de bestaande noden bij zowel de doelgroep als binnen de hulpverlening.

Waar en wanneer?

Gent: 31/01/18 of 05/02/18

Brugge: 12/02/18 of 20/02/18

Hasselt: 03/03/18

Antwerpen: 16/02/18 of 01/03/18 (in samenwerking met het Universitair Forensisch Centrum)

Inschrijven

Wilt u graag deelnemen aan dit onderzoek? Schrijf u dan in op één van onze vormingsmomenten via het online inschrijvingsformulier (klik hier).

Meer informatie?

Jantien Seeuws, klinisch psycholoog

Anne-Marie Waterschoot, gynaecoloog

%d bloggers liken dit: