Consultaties

Wanneer?

De gesprekken gaan door op maandag of vrijdag. De overige dagen werk ik op mijn hoofdjob.

Hoeveel kost een gesprek?

 • Individuele consultaties: 60 euro
 • Consultaties samen met je partner of een betrokken derde: 80 euro

Naast het gesprek zelf zit in deze consultatieprijs ook de dossiervoorbereiding, mailverkeer, opzoekingswerk rond jouw specifieke hulpvraag in wetenschappelijke literatuur, ontwikkelen van methodieken en opdrachten, eventueel contactname met andere zorgverleners en verslaggeving inbegrepen.

De (on)zichtbare tijd voor een consult

“De “prestatie” van een psycholoog is niet beperkt tot de tijdsduur van een consultatie. Veel meer nog dan andere prestaties in de gezondheidszorg is de onzichtbare voorbereiding van een psychologisch consult. Het is net tijdens die voorbereiding dat de psycholoog zijn wetenschappelijke kennis zal aanwenden om het consult voor te bereiden ten behoeve van zijn cliënt. Na het consult speelt zich echter opnieuw een intellectueel proces af. De psycholoog gaat dan na of de inhoud van het gesprek overeenstemt met de voorbereiding ervan. Klopt het verloop van het gesprek met de ideeën die de psycholoog had over zijn cliënt? Op basis hiervan zal de psycholoog zijn handelingsplan bijsturen. Op die manier kan de psycholoog gemakkelijk 2 uur aan het werk zijn voor een consult van 1 uur.” (Belgische Federatie Van Psychologen)

Afspraak annuleren?

Indien je door omstandigheden niet aanwezig zal kunnen zijn op een reeds gemaakte afspraak, gelieve mij dan tijdig te verwittigen zodat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Afspraken die minder dan twee werkdagen op voorhand geannuleerd worden, worden alsnog volledig in rekening gebracht.

Wordt mijn bezoek aan de psycholoog terugbetaald?

De ambulante raadpleging van een psycholoog of psychotherapeut behoort niet tot het verplichte basispakket dat alle mutualiteiten moeten aanbieden. Sommige ziekenfondsen betalen wel een deel terug vanuit de aanvullende ziekteverzekering die zij hun leden aanbieden.

Omwille van deze regeling kunnen ziekenfondsen dus zelf beslissen of ze psychologische hulp terugbetalen en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De verscheidenheid in terugbetalingsmodaliteiten overheen de verschillende ziekenfondsen is dan ook groot. Variaties bestaan op de volgende vlakken:

 • De doelgroep voor wie terugbetaling bedoeld is,
 • Het type psychologische begeleiding of psychotherapie,
 • Het terugbetaalde bedrag per sessie,
 • Het aantal sessies,
 • De criteria waaraan een psycholoog of psychotherapeut moet beantwoorden. Zo hanteren steeds meer ziekenfondsen de voorwaarde dat de persoon in kwestie ingeschreven moet zijn bij de Psychologencommissie om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling. Andere stellen dan weer voorop dat de zorgverstrekker een opleiding psychotherapie moet hebben gevolgd, ook al is hij/zij geen psycholoog.

Het Vlaams Patiëntenplatform analyseert jaarlijks de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. Je kan deze overzichtstabel raadplegen op de volgende pagina van hun website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid of via dit document: overzicht van terugbetaling psychotherapie en psychologie per mutualiteit. Neem contact op met je mutualiteit voor meer informatie over de terugbetalingsmogelijkheden in jouw specifieke situatie.

Wanneer komt de volledige terugbetaling van psychologen er (vanuit de verplichte ziekteverzekering)?

Sinds 1 september 2016 is de “Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen“(BS 20-05-2014) van kracht. Deze erkent de klinische psychologie als gezondheidszorgberoep. Deze wet gaat echter niet in op de verplichte terugbetaling van psychologische consulten, maar heeft wel een impuls gegeven aan de onderhandelingen hierover.

Zo heeft onze regering op 26 juli 2017 een begrotingsakkoord bereikt over de verplichte terugbetaling van psychologische consulten door het RIZIV, zoals al het geval is voor bijv. kinesisten of huisartsen. Dit akkoord is wel nog algemeen en gaat nog niet in op de concrete voorwaarden. Het is dus nog niet duidelijk:

 • Wanneer we de terugbetaling mogen verwachten.
 • Hoe de terugbetaling concreet wordt georganiseerd en welke voorwaarden eraan vasthangen.

 • Hoe een begeleiding verloopt, vind je hier.
 • Waar gaan de gesprekken door?