Consultaties

Wanneer?

De gesprekken gaan door op maandag of vrijdag. De overige dagen werk ik op mijn hoofdjob.

Hoeveel kost een gesprek?

  • Individuele consultaties: kennismakingsgesprek en aanmaken dossier 70 euro, vervolggesprekken 60 euro
  • Consultaties samen met je partner of een betrokken derde: kennismakingsgesprek en aanmaken dossier 90 euro, vervolggesprekken 80 euro

Naast het gesprek zelf zit in deze consultatieprijs ook de dossiervoorbereiding, mailverkeer, opzoekingswerk rond jouw specifieke hulpvraag in wetenschappelijke literatuur, ontwikkelen van methodieken en opdrachten, eventueel contactname met andere zorgverleners en korte verslagen (bv. data overzicht) inbegrepen. Voor een uitgebreid psychoseksueel verslag wordt de werktijd daarvoor aangerekend.

De (on)zichtbare tijd voor een consult

“De “prestatie” van een psycholoog is niet beperkt tot de tijdsduur van een consultatie. Veel meer nog dan andere prestaties in de gezondheidszorg is de onzichtbare voorbereiding van een psychologisch consult. Het is net tijdens die voorbereiding dat de psycholoog zijn wetenschappelijke kennis zal aanwenden om het consult voor te bereiden ten behoeve van zijn cliënt. Na het consult speelt zich echter opnieuw een intellectueel proces af. De psycholoog gaat dan na of de inhoud van het gesprek overeenstemt met de voorbereiding ervan. Klopt het verloop van het gesprek met de ideeën die de psycholoog had over zijn cliënt? Op basis hiervan zal de psycholoog zijn handelingsplan bijsturen. Op die manier kan de psycholoog gemakkelijk 2 uur aan het werk zijn voor een consult van 1 uur.” (Belgische Federatie Van Psychologen)

Afspraak annuleren?

Indien je door omstandigheden niet aanwezig zal kunnen zijn op een reeds gemaakte afspraak, gelieve mij dan tijdig te verwittigen zodat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Afspraken die minder dan twee werkdagen op voorhand geannuleerd worden, worden daarom alsnog volledig in rekening gebracht.

Wordt mijn bezoek aan de psycholoog terugbetaald?

De ambulante raadpleging van een psycholoog of seksuoloog behoort niet tot het verplichte basispakket dat alle mutualiteiten moeten aanbieden. Sommige ziekenfondsen betalen wel een deel terug vanuit de aanvullende ziekteverzekering die zij hun leden aanbieden.

Omwille van deze regeling kunnen ziekenfondsen dus zelf beslissen of ze psychologische hulp terugbetalen en welke voorwaarden zij daaraan verbinden. De verscheidenheid in terugbetalingsmodaliteiten overheen de verschillende ziekenfondsen is dan ook groot. Variaties bestaan op de volgende vlakken:

  • De doelgroep voor wie terugbetaling bedoeld is,
  • Het type psychologische begeleiding of psychotherapie,
  • Het terugbetaalde bedrag per sessie,
  • Het aantal sessies,
  • De criteria waaraan een psycholoog of psychotherapeut moet beantwoorden. Zo hanteren steeds meer ziekenfondsen de voorwaarde dat de persoon in kwestie ingeschreven moet zijn bij beroepsverenigingen om aanspraak te kunnen maken op een terugbetaling. Andere stellen dan weer voorop dat de zorgverstrekker enkel een opleiding psychotherapie moet hebben gevolgd, ook al is die geen psycholoog.

Het Vlaams Patiëntenplatform analyseert jaarlijks de verschillen overheen de Vlaamse ziekenfondsen voor ambulante consultaties bij een psycholoog of een psychotherapeut. Je kan deze overzichtstabel raadplegen op de volgende pagina van hun website: http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid. Ook hier vind je een actueel overzicht per mutualiteit terug.

Neem contact op met je mutualiteit voor meer informatie over de terugbetalingsmogelijkheden in jouw specifieke situatie.


  • Hoe een begeleiding verloopt, vind je hier.

%d bloggers liken dit: